DUURZAAMHEID

MET OOG VOOR OMGEVING

In onze werkwijze houden we rekening met mens en milieu. Zo houdt VHC nauwkeurig het grondstoffengebruik in de gaten. Dit is terug te zien in het hergebruik van regenwater. We vangen het regenwater van de kassen op en sproeien dit uit over de bloemen.

Ook maken we gebruik van een zogenaamde warmte-krachtkoppelingsinstallatie (WKK): met het koelwater verwarmen we onze kassen, uitlaatgassen worden gereinigd en de vrijgekomen CO2 gebruiken we om onze bloemen te laten groeien. De elektriciteit die we zelf niet gebruiken leveren we terug aan het net, zodat energie niet verloren gaat.

Daarnaast is natuurlijke bestrijding een van onze duurzame pijlers. Wij maken grotendeels gebruik van biologische gewasbeschermingsmiddelen. We zetten beestjes uit om andere beestjes die het groeiproces verstoren te bestrijden en zoeken constant naar mogelijkheden om dit verder uit te breiden.

Door geen neonicotinoïden te gebruiken, helpen we nuttige insecten als bijen om te overleven. VHC registreert het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Door de residuen in het gewas wekelijks te monitoren, is er altijd inzicht in het gebruik.

Onze aandacht voor mens en milieu is niet onbeloond gebleven. Met het certificaat MPS- GAP op het hoogste niveau in handen bewijzen wij zwart-op-wit dat we duurzaam telen. Door ons te richten op een duurzame teelt, zijn we in staat om aan de strengste eisen van klanten te voldoen.

 
DutchEnglishFrenchGerman