duurzaamheid

Wij denken toekomstgericht, ook op het gebied van duurzaamheid

Ons verhaal

Wist jij dat onze Nederlandse Santini’s heel duurzaam geteeld worden? Daar kan geen vliegtuig tegenop. In ons werk houden we rekening met mens en milieu. Even concreet: Wij zuiveren al ons afvalwater. Vangen water op in bassins en gebruiken dat als voeding voor de Santini’s. Gebruiken overal led-verlichting. Wekken zelf de warmte en energie op met een WKK installatie. Zetten vriendelijke beestjes in om vijandelijke beestjes te verwijderen. We scheiden al ons afval. Gebruiken groenafval als meststof.

Met onze certificaten tonen we onze duurzame inzet zwart-op-wit

Samen sneller duurzaam

We kunnen niet alles zélf.

we maken graag duurzame stappen. uitdagingen zijn vaak te groot voor een individueel bedrijf. dat maakt ons niet passief, maar actief. we werken veel samen met anderen en ondersteunen initiatieven.
  • met (stek) leveranciers verduurzamen we de start van de teelt
  • met fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen zoeken we naar alternatieven voor belastende middelen
  • met studenten en startups bekijken we mogelijkheden om restafval in te zetten voor andere productieprocessen
  • met afnemers ontdekken we nieuwe, duurzame methodes 
  • met collega’s brengen we ideeën samen
  • met FloraHolland gebruiken we de slagkracht van de organisatie om belangen te behartigen en initiatieven te nemen
  • met overheidsinstanties denken we na over de wet- en regelgeving

GREENWIND​

Wij willen windenergie omzetten in warmte.

Greenwind BV ontwikkelt samen met ons, nog een andere kweker en een technisch toeleverancier in de glastuinbouw een goedkope effectieve windmolen. Het gaat om een 15 meter hoge erfmolen, die water in een geïsoleerd vat verwarmt door gebruik te maken van het ‘water-rem-principe’. Hiermee wordt eenvoudig en low-cost windenergie direct omgezet in warmte. De warmte wordt opgeslagen in water, dat water gebruiken we om onze kassen te verwarmen.

Greenwind heeft gebruik gemaakt van de subsidiemogelijkheden van Kansen voor West, en is met mede-financiering van de EU, inmiddels gestart met de ontwikkeling van een 3-tal molens met een verticale as.